Maalauksessa ehdottoman tärkeää on niin auton maalaamatta jäävien pintojen,
kuin itse maalarin suojaaminen. Autosta on hyvä peittää alueet joita ei käsitellä,
kuten ikkunat ja renkaat.

Henkilökohtainen suojaus on tätäkin tärkeämpi. Vähimmilläänkin maalatessa on
hyvä käyttää suojalaseja, hengityssuojaa sekä hanskoja. Vaikka tämän päivän
automaaleissa panostetaan todella paljon ympäristöystävällisyyteen, ei kemikaalien
kanssa toimiessa kannata turhaan altistaa itseään. Meiltä saat kaikki tarvikkeet
suojaamiseen.